Hallå där! Jag heter

Fejka.nu är tjänsten för dig som behöver påhittade personuppgifterNamn
För- & efternamn
Personnummer
Personnummer (med årtal)
Ålder
E-post
Telefonnummer
Adress
Gata
Postnummer
Stad
IP
JSON

Tips!

För output som json:
Gör en POST-request, skicka med en `Accept`-header som `application/json`, eller sätt query-parametern "json" till 1, t.ex: https://fejka.nu?json=1

Query-parametrar:
Antal personer: num (int). Exempel
Minsta ålder: age_min (int). Exempel
Största ålder: age_max (int). Exempel
Kön: gender (string: man|woman). Exempel