Hallå där! Mitt namn Jonnainho Skalmansson!

Nedan hittar du min personliga info

Namn
För- & efternamn
Personnummer
Personnummer (med årtal)
E-post
Telefonnummer
Adress
Gata
Postnummer
Stad
IP
JSON

Tips!

För output som json:
Gör en POST-request eller sätt query-parametern "json" till 1, t.ex: http://fejka.nu?json=1

Flera personer:
Avänd query-parametern "num", t.ex: http://fejka.nu?json=1&num=3

Övriga query-parametrar:
age_min (int)
age_max (int)
gender (string: man|woman)